Công ty The Michi House CO.LTD
    GPĐKKD :  0110071187
    Hotline: 086 994 2288
    Email: themichihouseco.ltd@ gmail.com
    Website: themichihouse.com.vn
    Địa chỉ: 151 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội